1 d’abr. 2008

Comentari de Froilan Franco

A continuació copio el comentari que Froilan Franco ha fet sobre la meva referència al seu escrit a l'Eco. He decidit col.locar-lo aquí ja que crec que la seva aportació al tema és prou important com per disposar d' una entrada directa. Jo en cap moment vull dir que Martino va tenir un enfrontament amb el GATCPAC, tot al contrari, ja que l'arquitecte va tenir un gran gest de bona voluntat al voler pagar del seu propi sou la factura del projecte escolar que l'Ajuntament de Sitges havia encarregat cap a maig de 1933 al GATCPAC, el qual va cedir l'encàrrec a l'arquitecte i membre del grup Ricard Ribas Seva, que un cop va presentar l'avantprojecte, el consorci el va aprobar el 19 de maig de 1933, oerò que finalment i per raons econòmiques va rebutjar i no va pagar els honoraris corresponents, nomenant a Josep Maria Martino com a nou arquitecte encarregat d'aquest projecte d'Escola Graduada.
Si llegim les moltes cartes que s'envien entre l'Ajuntament, el GATCPAC, Martino i el Col.legi d'Arquitectes, ens adonem del "bon rotllo" que hi havia entre Martino i el grup. Ell patia pel fet d'estar implicat per les dues bandes, i volia fer quedar contents a tots. Si tinc temps, els propers dies intentaré transcriure aquestes cartes per fer més clara la qüestió.
Sento si no vaig ser prou clara en el meu anterior escrit, i que amb aquestes puntualitzacions tot quedi solucionat.

Moltes gràcies pel comentari, i ja tinc ganes de llegir la segona part del seu article, per poder saber més coses sobre Martino, l'arquitectura i Sitges.


Gràcies Beli-.És un comentari al meu article agradable i sincer-.Sobre el GATCPAC i en Josep Maria Martino y Arroyo,sembla que no hi coincidim-.L'Eco de Sitges publica la segona part-.Per a mi l'enfrontament d'en Martino amb l'Ajuntament és la realitat però per una factura dels Honoraris del projecte arquitectònic escolar,és a dir,jo veig cap enfrontament entre el GATCPAC i en Josep Maria-.Precisament és el GATCPAC qui acull en Martino a Barcelona,com a soci-.´Per tant hi aprofundirem una mica més-.Gràcies,Beli-.

1 comentari:

Froilan Franco ha dit...

Tot va ser providencial-.Sense voler m'hi trobo amb el Blogger de l'estudiosa i plena de sitgetaneïtat,la Beli Artigas i Coll-.Faig un comentari i en tinc una sincera i noble resposta-.Bé,només un altre comentari,tret del paperam arxivístic:
**
El Secretari habilitat de l’Ajuntament,en Joan Biscamps i Bernadó informa que al Llibre d’a
Actes,en sessió celebrada l’11/maig/1932, hi constava un particular informe de la Comissió Municipal de Cultura,integrada per les dues Comissions de Foment i Hisenda de l’Ajuntament,on s’hi afirmava que l’Ajuntament de Sitges queda exposat a un fracàs financer total un cop aprovat el Projecte de Grup escolar,confeccionat per en Josep Maria Martino i Arroyo-.
El Projecte de Grup Escolar en restarà un suspens-.El Regidor municipal,en Josep Vidal,comunica que el que va ser encomanat a l’Arquitecte munipal,en Josep-Maria Martino i Arroyo,l’any 1932,qui va confeccionar un Projecte d’edifici escolar amb un elevat Pressupost,a hores d’ara fa impossible la seva realització material als terrenys C/ Rafael LLopart S/n-.És un Pressupost que s’aparta de les normes assenyalades al Sr Martino i Arroyo des de Ajuntament-.
Nova proposta
El president del Consell Local d’Ensenyament primari,en Pasqual i Ibàñez,fa una nova proposta a la Corporació Municipal,presidida per l’Alcalde en Josep Costa i Canal: “Que sigui encarregat un nou Projecte escolar de millors possibilitats per a l’economia de l’Ajuntament de Sitges al Grup d’Arquitectes de Barcelona,el G.A.T.C.P.A.C.,per la quantitat de 400.000 ptes”-.Una proposta que va ésser aprovada per majoria absoluta el 10/Abril/1933-.
Així,amb l’avantprojecte arquitectònic de Grup Escolar,propietat del GATCPAC,ja a l’Ajuntament,els regidors municipals examinen la possibilitat de tirar endavant l’obligada solució a la urgent necessitat del primer Grup escolar en règim graduat a la Vila-.Els plànols confeccionats pel GATCPAC s’hi projecten dotze aules,diversos salons,una piscina,camps d’esports,a més d’habitacions per als mestres públics amb un pressupost de 400.000 pts.justa la fusta Amb el pressupost demanat-.L’Ajuntament,doncs,decideix que aquesta Entitat del Col.legi d’Arquitectes GATCPAC confeccioni tot seguit el definitiu projecte per presentar-lo el dia 30 juny-1933-.
La sorpresa va ser majúscula per als municipals sitgetans-.El Secretari de l’Entitat GATCPAC comunica que no pot ser l’acceptació d’aquest treball a causa de l’espera de Resolució del Col.legi d’Arquitectes sobre el cas particular d’en Josep-Maria Martino i Arroyo,membre privilegiat de l’entitat del GATCPAC-.
Definitiva resolució del Col.legi d’Arquitectes de Barcelona,comunicada a l’Ajuntament de Sitges pel Secretari de l’entitat del GATCPAC, és en els següentes termes: “Sent al nostre poder el definitiu encàrrec del Projecte escolar per a la Vila de Sitges,tot atenent-nos-en a l’Acta de 20/Gener/1933 i el vigent Reglament del Col.legi Oficial d’Arquitectes,aquesta és la nostra posició: en la reunió tinguda al Col.lei Oficial amb la presència de l’Arquitecte,en Josep-Maria Martino i Arroyo,atenent-nos-hi,també,a les explicacions del Sr Martino,així com als consells del Sr Diez i Carazo del Govern Civil de Barcelona,acordem deixar en suspens l’estudi del Projecte del GATCPAC fins que l’Ajuntament de Sitges hagi devengut els honoraris acordats a l’Arquitecte municipal”-.
L’Ajuntament de Sitges,finalment,decideix deixar sense efecte l’encàrrec fet al GATCPAC,bo i confiant,de nou,en els plànols i pressupost modificat d’en Josep Martino i Arroyo,però,que en dos mesos haurà d’adaptar-ne l’antic Projecte a un modificat i apte al Grup escolar que l’Ajuntament desitja-.Déu n'hi do !-.

Publica un comentari a l'entrada